Strona główna Usługi dla Firm Usługi informacyjne

Usługi informacyjne

Zapraszamy do dodania prezentacji Państwa serwisu internetowego Dodaj wpis

Pozycjonowanie stron internetowych

prawnie zrealizowana kampania reklamowa składa się z kilku, niezwykle istotnych etapów. Te posunięcia służące promocji witryny opierają się na realizacji szeregu działań, dzięki którym strona internetowa wyświetla się na pierwszych pozycjach w wynikach wyszukiwania na wybrane słowa kluczowe. Warto zaznaczyć, że zawsze dostosowujemy ofertę do indywidualnych wymogów naszych Klientów, działamy szybko i sprawnie!


Nasz Londyn - ogłoszenia i katalog firm w UK

Nasz Londyn to doskonałe miejsce na promocję Twojej firmy, dodawanie ogłoszeń drobnych oraz wymianę informacji poprzez umieszczanie wpisów społecznościowych.

Katalog firm | Usługi przeznaczony jest dla wszystkich użytkowników posiadających i prowadzących własne firmy. W Katalogu firm | Usług umieszczane są wpisy zarówno firm polskich działających w UK oraz firm z Polski chcące nawiązać współpracę i oferować swoje usługi na rynku brytyjskim. Jeżeli potrzebujesz skutecznej reklamy swojej działalności Katalog firm | Usługi jest miejscem właśnie dla Ciebie.

Ogłoszenia | Wpisy to ogłoszenia i wpisy społecznościowe dodawane w pięciu głównych kategoriach takich jak Praca, Ogłoszenia drobne, Mieszkania, Motoryzacyjne oraz Społeczność. Jeżeli szukasz pracy za granicą, czy oferujesz pracę, potrzebujesz mieszkania, masz coś do sprzedania lub chciałbyś coś kupić wszystko to znajdziesz na portalu Nasz Londyn.

Ponadto każdemu użytkownikowi dajemy możliwość podzielenia się z innymi ciekawymi miejscami wartymi odwiedzenia, poinformowania o fajnej imprezie, rozwijania swoich zainteresowań, podzielenia sie spostrzeżeniami, poglądami, uwagami oraz poradami w wychowywaniu dzieci.

Wszystkie dodawane firmy, standardowe ogłoszenia i wpisy umieszczane są w serwisie bezpłatnie !Prywatny Detektyw ? Agencja Detektywistyczna Czarna Pantera

AGENCJA DETEKTYWISTYCZNA CZARNA PANTERA gwarantuje skuteczne działanie z zachowaniem pełnej dyskrecji.Firmę detektywistyczną tworzą najlepsi prywatni detektywi z pasją, a to przekłada się na pełne zaangażowanie w sprawy i dostarczanie najbardziej rzetelnych i sprawdzonych dowodów. Realizujemy zlecenia na terenie całego kraju. Wachlarz świadczonych przez agencję usług jest bardzo szeroki, począwszy od spraw zlecanych przez osoby fizyczne a kończąc na pomocy dla podmiotów gospodarczych i instytucji państwowych. Świadczymy między innymi usługi detektywistyczne w  zakresie zbierania dowodów na potrzeby toczących sie spraw sądowych. Materiały dowodowe zebrane w toku wykonywanych czynności detektywistycznych można wykorzystać w trakcie rozprawy sądowej, np. sprawy rozwodowej, opieki nad dzieckiem. Po zakończeniu realizacji zlecenia otrzymują Państwo sprawozdanie końcowe wraz z pełną dokumentacją, którą można wykorzystać w sądzie. Licencjonowany prywatny detektyw, jeżeli zajdzie taka konieczność, występuje przed sądem w roli świadka. 


Eko-konsult

Eko Konsult - Szkolenia w najlepszym wydaniu
Szkolenia:
- Wycinka  zieleni,  kary  za  usuwanie  bez zezwolenia, orzecznictwo:
PROGRAM SZKOLENIA
Lp.     „Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów oraz naliczanie administracyjnych kar pieniężnych w świetle najnowszych zamian przepisów ustawy o ochronie”
1.     Nowe definicje lub doprecyzowanie pojęć – tereny zieleni, zadrzewienie, drzewo, krzew, plantacja, zadrzewienie śródpolne, zniszczenie /wg projektowanych zmian/.
2.     Doprecyzowanie zakresu zabiegów pielęgnacyjnych zgodnie z przepisami o ochronie przyrody oraz praktyczne ich wykonanie z uwzględnieniem projektowanych zmian.
3.     Usuwanie drzew z pasa drogowego zakres i tryb uzgodnień z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska /w/g projektowanych zmian/.
4.     Uwzględnienie ochrony gatunkowej w postępowaniu dot. usuwania drzew i krzewów, w tym z pasa drogowego. wszczęcie postępowania przez RDOŚ /wg projektowanych zmian/.
5.     Zmiany we wniosku i decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew oraz krzewów: /wg projektowanych zmian/ określenie elementów wniosku, zawiadomienie o wszczęciu postępowania-, zezwolenia na terenach gminnych, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, w tym z pasa drogowego oraz sieci uzbrojenia terenu z uwzględnieniem procesu inwestycyjnego oraz zasady postępowania administracyjnego.
6.     Określenie wymiarów drzew podlegających uzyskaniu zezwolenia.
7.     Podział drzew na grupy w zależności od tempa wzrostu – projektowane zmiany.
8.     Projektowane zmiany dotyczące odstępstw od wydawania zezwoleń, raportowanie.
9.     Ustalenie odszkodowania za usuwane drzewa lub krzewy zagrażające funkcjonowaniu urządzeń uzbrojenia terenu.
10.     Kryteria wydawania zezwoleń w postępowaniu administracyjnym:
    - zezwolenia z naliczeniem opłat, projektowane zmiany w tym zakresie ustalenie opłaty, /obwód, tempo wzrostu, lokalizacja, zmiany wielkości opłat/,- zezwolenia bez naliczania opłat,- usuwanie drzew martwych oraz w stanie wyższej konieczności,- zezwolenia z uwzględnieniem nasadzeń w zamian za usuwane drzewa lub krzewy – ustalenie kompensacji przyrodniczej/ projektowane zmiany/.
11.     Drzewa i krzewy wyłączone z zakresu uzyskiwania zezwolenia na podstawie ustawy o ochronie przyrody.
12.     Kompetencje innych organów do wydawania decyzji np. na podstawie ustawy prawo wodne, ustawy o transporcie kolejowym, ustawy prawo lotnicze, oraz innych przepisów /zezwolenie na realizację inwestycji drogowej/.
13.     Opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska – rozłożenie na raty opłaty oraz kary, odroczenie terminu płatności /pomoc de minimis/
14.     Omówienie zasad nie pobierania opłat za usuwanie drzew oraz krzewów wg aktualnych oraz nowych zasad
15.     Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z uwzględnieniem oddziaływania na obszar Natura 2000 na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
16.     Drzewa na granicy działek
17.     Kary za nieprzestrzeganie wymagań ochrony zieleni – strona postępowania, decyzje nakładające kary, przebieg postępowania o ukaranie /projektowane zmiany/,zasady naliczania kar, wszczęcie postępowania o ukaraniu, umarzanie kar, dochód z opłat i kar, wysokość kary, strona postępowania, obniżenie kary /wg projektowanych zmian/.Naliczanie kar za zniszczenie drzew/krzewów wg obowiązujących oraz projektowanych znacznych zmian w tym zakresie.
18.     Inne projektowane zmiany w ustawie o ochronie przyrody.
19.     Omówienie aktualnych wzorów decyzji oraz procedur w zakresie zezwoleń.
20.     Obszerne orzeczenia Sądu i SKO w wyż wym. zakresie.
21.     Pytania uczestników w trakcie trwania szkolenia oraz dyskusja po każdym omówionym bloku tematycznym.
22.     Omówienie problemów występujących w praktyce.


Rekomendowany fotograf google

REKOMENDOWANY FOTOGRAF GOOGLE
zrobi zdjęcia fstreet view  po Twojej firmie w ramach programu rekomendowany fotograf google. To jeden  fajniejszych  sposobów , by pokazać Twoją firmę klientom z całego świata ciekawy  sposób. Internauci odwiedza ją dzięki  panoramicznym w wysokiej jakości zdjęciom w formacie 360 stopni w stylu Google Street View. Potencjalni zainteresowani internauci  zobaczą wnętrza, Twojej firmy i poczują jej atmosferę podczas wirtualnej wycieczki, która jest widoczna  w wynikach wyszukiwania Google, na Mapach Google oraz na Twojej stronie firmowej Google+ Lokalnie. Do wizytówki google plus możesz łatwo dodać adres swojej witryny i mediów społecznościowych, by przyciągnąć jeszcze więcej potencjalnych klientów.

 

PRZYCIĄGNIJ WIĘCEJ KLIENTÓW
poprzez wycieczkę  po wnętrzach Twojej firmy, przeglądając panoramiczne zdjęcia online. Dzięki fajnej  technologii zdjęć firmowych google klienci mogą łatwo zwiedzić Twoją firmę, zanim odwiedzą ją osobiście. To oryginalny sposób, by pochwalić się ofertą, wystrojem, atmosferą i wyjątkowymi atutami firmy. PRZYCIĄGNIJ NOWYCH KLIENTÓW PRZEZ STREET VIEW Informacje o Twojej firmie będą jeszcze bardziej atrakcyjne. Business zdjęcia firmowe google będą widoczne w wynikach wyszukiwania Google, w Google+ Lokalnie i na Mapach Google. Przyciągniesz uwagę klientów oryginalną promocją w google, pozwalając im odwiedzić Twoją firmę i poczuć jej atmosferę. Zdjęcia street view to dobre rozwiązanie dla każdej firmy. Często aktualizowane unikalne zdjęcia pozwolą łatwo i wygodnie zaprezentować wszystkie nowości w firmie. 


RSS Feeds