Strona główna Usługi dla Firm Usługi informacyjne

Usługi informacyjne

Zapraszamy do dodania prezentacji Państwa serwisu internetowego Dodaj wpis

Baza danych firm

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zdają sobie doskonale sprawę z tego jak wielkie znaczenie ma znalezienie klientów i partnerów biznesowych. Jest to często proces żmudny i męczący. Jednak można pozyskiwać takie informacje szybciej i łatwiej. Służy temu baza danych firm, która pozwala na dotarcie do informacji o podmiotach zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON). Są to zarówno przedsiębiorstwa jak i gospodarstwa oraz instytucje i organizacje pozarządowe. Aktualizowana i sprawdzana na bieżąco baza danych regon zawiera około 6 milionów rekordów, których aktualność szacowana jest na poziomie 98%. Daje to bardzo dużą pewność, że pozyskane dane są aktualne i aktywne. Dzięki rozbudowanej wyszukiwarce serwis umożliwia swoim klientom dotarcie do wybranej przez siebie grupy docelowej określonej według różnych kryteriów. Mogą to być zarówno dane geograficzne, branżowe jak również instytucjonalne. Rekordy zawierają pełne informacje teleadresowe oraz adresy email. Baza firm gus jest bardzo łatwa w obsłudze, a jej dodatkowym atutem jest bardzo szybki dostęp do potrzebnych danych. Znajdują się one u klienta już w kilka minut po złożeniu zamówienia i opłaceniu rachunku. Zdając sobie sprawę jak wielką wagę przywiązują przedsiębiorstwa do efektywności oraz oszczędności przygotowany został atrakcyjny cennik, w którym opłaty rozpoczynają się już od 0.01 zł netto za 1 rekord. Baza danych firm jest więc nie tylko skutecznym ale także tanim narzędziem pozyskiwania kontaktów, które są tak ważne w prowadzeniu własnej działalności.


Pozycjonowanie stron internetowych

prawnie zrealizowana kampania reklamowa składa się z kilku, niezwykle istotnych etapów. Te posunięcia służące promocji witryny opierają się na realizacji szeregu działań, dzięki którym strona internetowa wyświetla się na pierwszych pozycjach w wynikach wyszukiwania na wybrane słowa kluczowe. Warto zaznaczyć, że zawsze dostosowujemy ofertę do indywidualnych wymogów naszych Klientów, działamy szybko i sprawnie!


Nasz Londyn - ogłoszenia i katalog firm w UK

Nasz Londyn to doskonałe miejsce na promocję Twojej firmy, dodawanie ogłoszeń drobnych oraz wymianę informacji poprzez umieszczanie wpisów społecznościowych.

Katalog firm | Usługi przeznaczony jest dla wszystkich użytkowników posiadających i prowadzących własne firmy. W Katalogu firm | Usług umieszczane są wpisy zarówno firm polskich działających w UK oraz firm z Polski chcące nawiązać współpracę i oferować swoje usługi na rynku brytyjskim. Jeżeli potrzebujesz skutecznej reklamy swojej działalności Katalog firm | Usługi jest miejscem właśnie dla Ciebie.

Ogłoszenia | Wpisy to ogłoszenia i wpisy społecznościowe dodawane w pięciu głównych kategoriach takich jak Praca, Ogłoszenia drobne, Mieszkania, Motoryzacyjne oraz Społeczność. Jeżeli szukasz pracy za granicą, czy oferujesz pracę, potrzebujesz mieszkania, masz coś do sprzedania lub chciałbyś coś kupić wszystko to znajdziesz na portalu Nasz Londyn.

Ponadto każdemu użytkownikowi dajemy możliwość podzielenia się z innymi ciekawymi miejscami wartymi odwiedzenia, poinformowania o fajnej imprezie, rozwijania swoich zainteresowań, podzielenia sie spostrzeżeniami, poglądami, uwagami oraz poradami w wychowywaniu dzieci.

Wszystkie dodawane firmy, standardowe ogłoszenia i wpisy umieszczane są w serwisie bezpłatnie !Prywatny Detektyw ? Agencja Detektywistyczna Czarna Pantera

AGENCJA DETEKTYWISTYCZNA CZARNA PANTERA gwarantuje skuteczne działanie z zachowaniem pełnej dyskrecji.Firmę detektywistyczną tworzą najlepsi prywatni detektywi z pasją, a to przekłada się na pełne zaangażowanie w sprawy i dostarczanie najbardziej rzetelnych i sprawdzonych dowodów. Realizujemy zlecenia na terenie całego kraju. Wachlarz świadczonych przez agencję usług jest bardzo szeroki, począwszy od spraw zlecanych przez osoby fizyczne a kończąc na pomocy dla podmiotów gospodarczych i instytucji państwowych. Świadczymy między innymi usługi detektywistyczne w  zakresie zbierania dowodów na potrzeby toczących sie spraw sądowych. Materiały dowodowe zebrane w toku wykonywanych czynności detektywistycznych można wykorzystać w trakcie rozprawy sądowej, np. sprawy rozwodowej, opieki nad dzieckiem. Po zakończeniu realizacji zlecenia otrzymują Państwo sprawozdanie końcowe wraz z pełną dokumentacją, którą można wykorzystać w sądzie. Licencjonowany prywatny detektyw, jeżeli zajdzie taka konieczność, występuje przed sądem w roli świadka. 


Eko-konsult

Eko Konsult - Szkolenia w najlepszym wydaniu
Szkolenia:
- Wycinka  zieleni,  kary  za  usuwanie  bez zezwolenia, orzecznictwo:
PROGRAM SZKOLENIA
Lp.     „Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów oraz naliczanie administracyjnych kar pieniężnych w świetle najnowszych zamian przepisów ustawy o ochronie”
1.     Nowe definicje lub doprecyzowanie pojęć – tereny zieleni, zadrzewienie, drzewo, krzew, plantacja, zadrzewienie śródpolne, zniszczenie /wg projektowanych zmian/.
2.     Doprecyzowanie zakresu zabiegów pielęgnacyjnych zgodnie z przepisami o ochronie przyrody oraz praktyczne ich wykonanie z uwzględnieniem projektowanych zmian.
3.     Usuwanie drzew z pasa drogowego zakres i tryb uzgodnień z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska /w/g projektowanych zmian/.
4.     Uwzględnienie ochrony gatunkowej w postępowaniu dot. usuwania drzew i krzewów, w tym z pasa drogowego. wszczęcie postępowania przez RDOŚ /wg projektowanych zmian/.
5.     Zmiany we wniosku i decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew oraz krzewów: /wg projektowanych zmian/ określenie elementów wniosku, zawiadomienie o wszczęciu postępowania-, zezwolenia na terenach gminnych, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, w tym z pasa drogowego oraz sieci uzbrojenia terenu z uwzględnieniem procesu inwestycyjnego oraz zasady postępowania administracyjnego.
6.     Określenie wymiarów drzew podlegających uzyskaniu zezwolenia.
7.     Podział drzew na grupy w zależności od tempa wzrostu – projektowane zmiany.
8.     Projektowane zmiany dotyczące odstępstw od wydawania zezwoleń, raportowanie.
9.     Ustalenie odszkodowania za usuwane drzewa lub krzewy zagrażające funkcjonowaniu urządzeń uzbrojenia terenu.
10.     Kryteria wydawania zezwoleń w postępowaniu administracyjnym:
    - zezwolenia z naliczeniem opłat, projektowane zmiany w tym zakresie ustalenie opłaty, /obwód, tempo wzrostu, lokalizacja, zmiany wielkości opłat/,- zezwolenia bez naliczania opłat,- usuwanie drzew martwych oraz w stanie wyższej konieczności,- zezwolenia z uwzględnieniem nasadzeń w zamian za usuwane drzewa lub krzewy – ustalenie kompensacji przyrodniczej/ projektowane zmiany/.
11.     Drzewa i krzewy wyłączone z zakresu uzyskiwania zezwolenia na podstawie ustawy o ochronie przyrody.
12.     Kompetencje innych organów do wydawania decyzji np. na podstawie ustawy prawo wodne, ustawy o transporcie kolejowym, ustawy prawo lotnicze, oraz innych przepisów /zezwolenie na realizację inwestycji drogowej/.
13.     Opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska – rozłożenie na raty opłaty oraz kary, odroczenie terminu płatności /pomoc de minimis/
14.     Omówienie zasad nie pobierania opłat za usuwanie drzew oraz krzewów wg aktualnych oraz nowych zasad
15.     Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z uwzględnieniem oddziaływania na obszar Natura 2000 na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
16.     Drzewa na granicy działek
17.     Kary za nieprzestrzeganie wymagań ochrony zieleni – strona postępowania, decyzje nakładające kary, przebieg postępowania o ukaranie /projektowane zmiany/,zasady naliczania kar, wszczęcie postępowania o ukaraniu, umarzanie kar, dochód z opłat i kar, wysokość kary, strona postępowania, obniżenie kary /wg projektowanych zmian/.Naliczanie kar za zniszczenie drzew/krzewów wg obowiązujących oraz projektowanych znacznych zmian w tym zakresie.
18.     Inne projektowane zmiany w ustawie o ochronie przyrody.
19.     Omówienie aktualnych wzorów decyzji oraz procedur w zakresie zezwoleń.
20.     Obszerne orzeczenia Sądu i SKO w wyż wym. zakresie.
21.     Pytania uczestników w trakcie trwania szkolenia oraz dyskusja po każdym omówionym bloku tematycznym.
22.     Omówienie problemów występujących w praktyce.


RSS Feeds