Strona główna Urzędy, Instytucje, Organizacje

Urzędy, Instytucje, Organizacje

Zapraszamy do dodania prezentacji Państwa serwisu internetowego Dodaj wpis

Ambasady i konsulaty (-/- )

Fundacje (5/- )

Organizacje (7/- )

Urzędy (5/- )

Usługi publiczne (7/- )

Administracja gospodarcza (-/- )

Administracja socjalna (1/- )

Archiwa (-/- )

Biuletyny informacji publicznej (1/- )

Biura poselskie i senatorskie (-/- )

Instytucje kościelne (-/- )

Integracja europejska (1/- )

Narodowy Fundusz Zdrowia (8/- )

Ochrona środowiska (1/- )

Ośrodki adopcyjne (-/- )

Parki (-/- )

ogrody (-/- )

rezerwaty (-/- )

Partie polityczne (1/- )

Policja (-/- )

Prokuratury (-/- )

Religie (2/- )

Sądy i komornicy (10/- )

Sołectwa (-/- )

Straże (-/- )

Telefony alarmowe (-/- )

Telefony zaufania (2/- )

Ubezpieczenia Społeczne (-/- )

Usługi socjalne (-/- )

Władza ustawodawcza (-/- )

Wojsko (-/- )

obrona narodowa (-/- )

Zakłady karne (-/- )

 

Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Dzierzążnia

Oficjalna strona internetowa Stowarzyszenia na Rzecz Gminy Dzierzążnia. Stowarzyszenie podejmuje różne działania mające na celu polepszenie życia mieszkańców gminy Dzierzążnia. Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Dzierzążnia prowadzi klub seniora oraz świetlicę socjoterapeutyczną. 


Strona internetowa Sojuszu Lewicy Demokratycznej w

Oficjalna strona Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Koszalinie, Rada Powiatowa Koszalina, Pani Przewodnicząca Krystyna Kościńska

Celem Sojuszu Lewicy Demokratycznej jest zbudowanie solidarnego społeczeństwa obywatelskiego, silnego i sprawnego państwa oraz rozwój efektywnej gospodarki, zdolnej do zaspokojenia rosnących potrzeb społecznych. Uważamy, że Polakom potrzebna jest Ojczyzna zdolna do rozwoju, do efektywnego kształtowania swojej przyszłości, Polska bez nienawiści i wewnętrznych waśni, ufająca swoim obywatelom, respektująca ich godność, prawa i wolności.; surowa, ale i sprawiedliwa wobec tych, którzy godzą w interesy i wolności innych.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa Oblubieńca

Parafia Rzymskokatolicka Pod wezwaniem Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryji Panny w Słupsku, Zapraszamy do odwiedzin naszej strony internetowej, znaleźć można tutaj ogłoszenia parafialne, informacje o Mszy Św., Spowiedzi oraz wiele innych.

Fundacja na rzecz kobiet z chorobą alkoholową

      „Fundacja na rzecz kobiet z chorobą alkoholową oraz osób dotkniętych przemocą -  Razem Bezpieczne” została utworzona w kwietniu 2009 roku.  Powstanie Fundacji  jest naszą odpowiedzią na problem alkoholizmu wśród kobiet – problem narastający z roku na rok,  będący zjawiskiem częstszym i groźniejszym niż można przypuszczać.              Naszym głównym celem jest pomoc kobietom uzależnionym od alkoholu  w utrzymywaniu abstynencji i powrocie do godnego życia bez środków zmieniających nastrój,  kobietom z syndromem DDA, oraz współuzależnionym  i doświadczającym przemocy  ze strony bliskich – uzależnionych od alkoholu.              Dążymy do zmiany nastawienia społecznego do problemu uzależnienia od alkoholu.  Z jednej strony istnieje społeczne i kulturowe przyzwolenie na nadużywanie alkoholu, podczas, gdy z drugiej strony alkoholicy będący w chronicznym stadium choroby są piętnowani , spotykają się z niechęcią  i  odrzuceniem.  Chcemy zmienić oba te skrajne nastawienia i rozpropagować podejście do alkoholizmu jako do choroby.

 

Główne kierunki działania fundacji:

  • Dotarcie do kobiet zagrożonych chorobą alkoholową i umożliwienie im szybkiego podjęcia leczenia  w specjalistycznych placówkach.

  • Wspieranie procesu terapii poprzez tworzenie grup terapeutycznych wyłącznie kobiecych oraz tworzenie grup samopomocowych uzupełniających ofertę grup AA.

  • Stwarzanie możliwości zagospodarowania czasu wolnego dla kobiet, które ukończyły terapię oraz propagowanie w tej grupie alternatywnych form spędzania wolnego czasu (np .turystyka, sport, rekreacja, warsztaty artystyczne).

  • Upowszechnianie wiedzy o problemach związanych z chorobą alkoholową, syndromem DDA,  problemem przemocy w rodzinie.


Parafia Wniebowzięcia NMP w Zachowicach

Strona Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zachowicach, ul. Słoneczna 6, 55-080 Kąty Wrocławskie, tel.:071/ 316 87 72. Archidiecezja Wrocławska. Dekanat Sobótka. Parafię tworzą następujące miejscowości: Czerńczyce, Kamionna, Mirosławice, Siedlakowice i Zachowice. Na stronie zawsze aktualne ogłoszenia parafialne, dzieje samej parafii i kościoła WNMP, podstawowe informacje o parafii, dogmat WNMP, sakramenty św., informacje o nabożeństwach, galeria zdjęć, dane teleadresowe.


RSS Feeds