Strona główna Urzędy, Instytucje, Organizacje

Urzędy, Instytucje, Organizacje

Zapraszamy do dodania prezentacji Państwa serwisu internetowego Dodaj wpis

Ambasady i konsulaty (-/- )

Fundacje (3/- )

Organizacje (5/- )

Urzędy (3/- )

Usługi publiczne (5/- )

Administracja gospodarcza (-/- )

Administracja socjalna (1/- )

Archiwa (-/- )

Biuletyny informacji publicznej (1/- )

Biura poselskie i senatorskie (-/- )

Instytucje kościelne (-/- )

Integracja europejska (1/- )

Narodowy Fundusz Zdrowia (6/- )

Ochrona środowiska (1/- )

Ośrodki adopcyjne (-/- )

Parki (-/- )

ogrody (-/- )

rezerwaty (-/- )

Partie polityczne (1/- )

Policja (-/- )

Prokuratury (-/- )

Religie (2/- )

Sądy i komornicy (8/- )

Sołectwa (-/- )

Straże (-/- )

Telefony alarmowe (-/- )

Telefony zaufania (2/- )

Ubezpieczenia Społeczne (-/- )

Usługi socjalne (-/- )

Władza ustawodawcza (-/- )

Wojsko (-/- )

obrona narodowa (-/- )

Zakłady karne (-/- )

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa Oblubieńca

Parafia Rzymskokatolicka Pod wezwaniem Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryji Panny w Słupsku, Zapraszamy do odwiedzin naszej strony internetowej, znaleźć można tutaj ogłoszenia parafialne, informacje o Mszy Św., Spowiedzi oraz wiele innych.

Fundacja na rzecz kobiet z chorobą alkoholową

      „Fundacja na rzecz kobiet z chorobą alkoholową oraz osób dotkniętych przemocą -  Razem Bezpieczne” została utworzona w kwietniu 2009 roku.  Powstanie Fundacji  jest naszą odpowiedzią na problem alkoholizmu wśród kobiet – problem narastający z roku na rok,  będący zjawiskiem częstszym i groźniejszym niż można przypuszczać.              Naszym głównym celem jest pomoc kobietom uzależnionym od alkoholu  w utrzymywaniu abstynencji i powrocie do godnego życia bez środków zmieniających nastrój,  kobietom z syndromem DDA, oraz współuzależnionym  i doświadczającym przemocy  ze strony bliskich – uzależnionych od alkoholu.              Dążymy do zmiany nastawienia społecznego do problemu uzależnienia od alkoholu.  Z jednej strony istnieje społeczne i kulturowe przyzwolenie na nadużywanie alkoholu, podczas, gdy z drugiej strony alkoholicy będący w chronicznym stadium choroby są piętnowani , spotykają się z niechęcią  i  odrzuceniem.  Chcemy zmienić oba te skrajne nastawienia i rozpropagować podejście do alkoholizmu jako do choroby.

 

Główne kierunki działania fundacji:

  • Dotarcie do kobiet zagrożonych chorobą alkoholową i umożliwienie im szybkiego podjęcia leczenia  w specjalistycznych placówkach.

  • Wspieranie procesu terapii poprzez tworzenie grup terapeutycznych wyłącznie kobiecych oraz tworzenie grup samopomocowych uzupełniających ofertę grup AA.

  • Stwarzanie możliwości zagospodarowania czasu wolnego dla kobiet, które ukończyły terapię oraz propagowanie w tej grupie alternatywnych form spędzania wolnego czasu (np .turystyka, sport, rekreacja, warsztaty artystyczne).

  • Upowszechnianie wiedzy o problemach związanych z chorobą alkoholową, syndromem DDA,  problemem przemocy w rodzinie.


Parafia Wniebowzięcia NMP w Zachowicach

Strona Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zachowicach, ul. Słoneczna 6, 55-080 Kąty Wrocławskie, tel.:071/ 316 87 72. Archidiecezja Wrocławska. Dekanat Sobótka. Parafię tworzą następujące miejscowości: Czerńczyce, Kamionna, Mirosławice, Siedlakowice i Zachowice. Na stronie zawsze aktualne ogłoszenia parafialne, dzieje samej parafii i kościoła WNMP, podstawowe informacje o parafii, dogmat WNMP, sakramenty św., informacje o nabożeństwach, galeria zdjęć, dane teleadresowe.


Centrum wspierania inicjatyw pozarządowych

Serwis Eko-samorządowiec.pl to wydawnictwo internetowe, skierowane przede wszystkim do samorządów, ale także do firm, jak i odbiorców indywidualnych, będące źródłem wiedzy, wiadomości i aktualności w zakresie administracji, ekologii, prawa itd.

Fundacja Psia Wachta

Misją fundacji Psia Wachta jest upowszechnianie pozytywnych metod wychowywania i szkolenia psów. Organizujemy seminaria kynologiczne i kursy instruktorskie, wydajemy książki i udzielamy konsultacji behawiorystycznych. Współpracujemy z organizacją Pet Dog Trainers of Europe i w swojej pracy z psami przestrzegamy kodeksu etycznego PDTE.

RSS Feeds