Strona główna Urzędy, Instytucje, Organizacje Fundacje

Fundacje

Zapraszamy do dodania prezentacji Państwa serwisu internetowego Dodaj wpis

Program PIT - przekaż swój 1% podatku na ratowanie przyrody.

Rozliczając PIT przez Internet, nie zapomnij o przekazaniu 1% podatku na wybraną organizację pożytku publicznego (OPP). Jeśli chcesz stać się członkiem zaszczytnego grona darczyńców, wcale nie musisz wpłacać darowizn na rachunek bankowy wybranej fundacji. Możesz zrobić to zupełnie „za darmo” – nie ponosząc żadnych kosztów. Najprostszym i najszybszym sposobem na rozliczenie podatku jest wypełnienie swojego zeznania drogą elektroniczną. Wystarczy pobrać program PIT ze strony internetowej konkretnej organizacji pożytku publicznego. Dzięki temu, masz pewność, że twój 1% podatku trafi do konkretnej organizacji. Jeśli zależy ci na dobru zagrożonych gatunków zwierząt i przyrody, wesprzyj jedną największych na świecie organizacji WWF. WWF jest pierwszą organizacją, która zwróciła uwagę świata na problem ginącej przyrody w Afryce. Obecnie działa od ponad 50 lat w ponad 150 krajach, przyczyniając się do ochrony wielu ginących gatunków zwierząt oraz cennych przyrodniczo miejsc na świecie. 

Fundacja Wsparcia Rolnika Polska Ziemia

Fundacja Wsparcia Rolnika Polska Ziemia jest to organizacja pozarządowa, która powstała z inicjatywy polskich hodowców zwierząt i ich zwolenników, by jednocząc siły, stać na straży polskiego rolnictwa i dążyć do osiągnięcia wyznaczonych celów. Stajemy w obronie Rolników poszkodowanych przez ruchy pseudo ekologiczne, które blokują inwestycje rolnicze doprowadzając do upadku branży hodowlanej w polsce. Reprezentujemy prawa i interesy osób działających w branży rolniczej. Szerzymy idę wspierania zrównoważonego rolnictwa, które przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.


DVFbF

FB

Fundacja na rzecz kobiet z chorobą alkoholową

      „Fundacja na rzecz kobiet z chorobą alkoholową oraz osób dotkniętych przemocą -  Razem Bezpieczne” została utworzona w kwietniu 2009 roku.  Powstanie Fundacji  jest naszą odpowiedzią na problem alkoholizmu wśród kobiet – problem narastający z roku na rok,  będący zjawiskiem częstszym i groźniejszym niż można przypuszczać.              Naszym głównym celem jest pomoc kobietom uzależnionym od alkoholu  w utrzymywaniu abstynencji i powrocie do godnego życia bez środków zmieniających nastrój,  kobietom z syndromem DDA, oraz współuzależnionym  i doświadczającym przemocy  ze strony bliskich – uzależnionych od alkoholu.              Dążymy do zmiany nastawienia społecznego do problemu uzależnienia od alkoholu.  Z jednej strony istnieje społeczne i kulturowe przyzwolenie na nadużywanie alkoholu, podczas, gdy z drugiej strony alkoholicy będący w chronicznym stadium choroby są piętnowani , spotykają się z niechęcią  i  odrzuceniem.  Chcemy zmienić oba te skrajne nastawienia i rozpropagować podejście do alkoholizmu jako do choroby.

 

Główne kierunki działania fundacji:

  • Dotarcie do kobiet zagrożonych chorobą alkoholową i umożliwienie im szybkiego podjęcia leczenia  w specjalistycznych placówkach.

  • Wspieranie procesu terapii poprzez tworzenie grup terapeutycznych wyłącznie kobiecych oraz tworzenie grup samopomocowych uzupełniających ofertę grup AA.

  • Stwarzanie możliwości zagospodarowania czasu wolnego dla kobiet, które ukończyły terapię oraz propagowanie w tej grupie alternatywnych form spędzania wolnego czasu (np .turystyka, sport, rekreacja, warsztaty artystyczne).

  • Upowszechnianie wiedzy o problemach związanych z chorobą alkoholową, syndromem DDA,  problemem przemocy w rodzinie.


Fundacja Psia Wachta

Misją fundacji Psia Wachta jest upowszechnianie pozytywnych metod wychowywania i szkolenia psów. Organizujemy seminaria kynologiczne i kursy instruktorskie, wydajemy książki i udzielamy konsultacji behawiorystycznych. Współpracujemy z organizacją Pet Dog Trainers of Europe i w swojej pracy z psami przestrzegamy kodeksu etycznego PDTE.

RSS Feeds