Strona główna Urzędy, Instytucje, Organizacje Administracja gospodarcza

Administracja gospodarcza

Zapraszamy do dodania prezentacji Państwa serwisu internetowego Dodaj wpis

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM DLA WARSZAWY ? MOKOTOWA W WARSZAWIE MARCIN RYBKA

Rewirem Komornika Sądowego Marcina Rybki jest obszar właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie. Rewir obejmuje dzielnice: Mokotów, Ursynów, Wilanów.

Art. 8 ust. 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji daje wierzycielowi prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Wierzyciel dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, iż korzysta z prawa wyboru, o którym mowa w art. 8 ust. 6 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.


RSS Feeds