Strona główna Edukacja Kursy i szkolenia Szkolenia BHP z zakresu usuwania azbestu

Kursy i szkolenia

Zapraszamy do dodania prezentacji Państwa serwisu internetowego Dodaj wpis

Szkolenia BHP z zakresu usuwania azbestu


Adres www: http://naszaera.pl
Szkolenie BHP

z zakresu

BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA ORAZ USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Szkolenie odbędzie się w formie samokształcenia. Materiały wraz z zestawem 20 pytań testowych wyślemy pod wskazany adres. Osoba zainteresowana taką formą szkoleń musi odpowiedzieć na kilka pytań z zestawu testowego.


Osoba, która odpowie bez błędu na wskazane pytania otrzyma uprawnienia do wykonywania prac takich jak:

usuwanie pokryć dachowych wykonanych z płyt azbestowych
prace wyburzeniowe i rozbiórkowe obiektów zawierających azbest
oraz wszystkie inne pracę z zakresu użytkowania i usuwania azbestu
Osoba po ukończeniu takiego szkolenia otrzyma zaświadczenie, które jest na druku Unii Europejskiej, wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy, WAŻNE BEZTERMINOWO.


Cena szkolenia to teraz tylko 200 zł.

Dzięki szkoleniu poznasz:
właściwości azbestu i jego wpływ na zdrowie, w tym powiązany skutek palenia
typy materiałów lub wyrobów, które mogą zawierać azbest i ich najczęstsze zastoso- wania
wpływ stanu technicznego materiałów lub wyrobów na poziom uwalniania włókien azbe- stowych
postępowanie w kontakcie z materiałami, w przypadku których istnieje podejrzenie, że zawierają azbest
dostępne źródła informacji o lokalizacji wyrobów zawierających azbest
przypadki natknięcia się na wyroby podejrzane o zawartość azbestu, w których należy nie- zwłocznie wstrzymać prace oraz poinformować odpowiednią osobę kierującą robotami
jakie kroki należy podjąć w celu minimalizacji ryzyka narażenia na szkodliwe działanie azbestu w sytuacji, gdy wyrób podejrzany o zawieranie azbestu jest w złym stanie tech- nicznym lub został przypadkowo uszkodzony – np. ewakuację i zabezpieczenie najbliż- szego otoczenia oraz poinformowanie odpowiednich osób
Państwo: Polska
Województwo: mazowieckie
Miasto: Żyrardów 96-300 Okrzei 29B
Telefon: 22 382 52 68
Dodano: 2010-05-14 16:14:18   
RSS Feeds