Strona główna Finanse i Ubezpieczenia Doradztwo finansowe Kredyty hipoteczne, porównania

Doradztwo finansowe

Zapraszamy do dodania prezentacji Państwa serwisu internetowego Dodaj wpis

Kredyty hipoteczne, porównania

Ogólne informacje na temat kredytu hipotecznego, podziały, zapezpieczenia a także koszty kredytu hipotecznego. Podział kredytu hipotecznego ze względu na cel: -Kredyt hipoteczny - dochody pozyskane z kredytu przekazywane są na zakup domu, mieszkania własnościowego, spółdzielczego lub innej nieruchomości. Jest wykorzystywany w całościi, bank przelewasumę kredytu na rachunek sprzedającego (np. dewelopera) na podstawie umowy kupna-sprzedaży. -Kredyt budowlano-hipoteczny - środki przekazywane są na budowę domu przez osobę fizyczną, spółdzielnię lub dewelopera. Uruchamiany w całości lub transzach. Przy uruchomieniu w transzach odsetki naliczane są od wykorzystanej kwoty, a nie od całości przyznanej sumy. Do momentu otrzymania pozwolenia na zamieszkanie lub odbioru na podstawie protokołu ze spółdzielni spłacane są tylko odsetki bez kapitału. Do wniosku o kredyt załącza się kosztorys celem późniejszego rozliczenia wydatków na podstawie faktur. -Pożyczka hipoteczna - zasoby są przekazywane na jakikolwiek cel (niekoniecznie związany z budową lub zakupem nieruchomości). Ze względu na walutę: -W walucie krajowej. -Kredyty denominowane - kredyt udzielany jest w walucie krajowej, lecz w momencie podpisania umowy jego wartość jest przeliczana na walutę obcą (np. EUR, USD, JPN, CHF) według bieżącego kursu. Harmonogram rat wyznaczany jest w walucie obcej. Spłata dokonywana jest w walucie krajowej po przeliczeniu według kursu waluty przypadającym na dzień spłaty. Najkorzystniejszy jest kredyt spłacany na podstawie fixingu (kursu średniego) ze względu na brak różnicy w wartości. Jednak większość kredytów jest przyznawana systemem: udzielenie - suma podzielona przez kurs kupna danego banku, spłata - rata pomnożona przez kurs sprzedaży. Ten system powoduje, iż w momencie dokonywania kredytu mamy wyższą kwotę do spłaty będącą wynikiem różnicy kursów. Państwo: Polska
Województwo: Dolnośląskie
Miasto: Wrocław 53-413 Klecińska
Osoba kontaktowa: klaudia1813
Dodano: 2010-08-06 10:06:51   
RSS Feeds