Strona główna Informatyka i Komputery

Informatyka i Komputery

Zapraszamy do dodania prezentacji Państwa serwisu internetowego Dodaj wpis

Administracja systemami (20/- )

Doradztwo informatyczne (47/- )

Dostawcy Internetu (4/- )

E-commerce (76/- )

Hosting (37/- )

domeny (8/- )

Informatyka (56/- )

Internet (210/- )

Internetowe bazy danych (28/- )

Kawiarenki internetowe (1/- )

Materiały eksploatacyjne (15/- )

Obsługa informatyczna firm (80/- )

Odzyskiwanie danych (30/- )

Oprogramowanie internetowe (55/- )

Oprogramowanie komputerowe (69/- )

Oprogramowanie (73/- )

Pozycjonowanie stron WWW (188/- )

Projektowanie sklepów internetowych (114/- )

Projektowanie stron WWW (230/- )

Przetwarzanie danych (7/- )

Reklama internetowa (113/- )

Serwisy sprzętu komputerowego (52/- )

Sieci komputerowe (29/- )

Sklepy internetowe (171/- )

Sprzęt komputerowy (45/- )

Tworzenie prezentacji multimedialnych (22/- )

Usługi informatyczne (86/- )

 

warmińsko-mazurskie praca

Praca w województwie warmińsko-mazurskiem. Rynek pracy w warmińsko-mazurskiem. Czyli gdzie i jak szukać pracy. Olsztyn jest największym miastem województwa warmińsko-mazurskiego, położonym w jego centralnej części i stanowiącym stolicę Warmii i Mazur. Jest głównym ośrodkiem gospodarczym, kulturowym, oświatowym i administracyjnym w regionie. Według danych GUS z 30 czerwca 2012r. populacja miasta liczyła 175,5 tysiąca osób, a powierzchnia wynosiła 88,3 km2. Olsztyn, jako miasto centralne aglomeracji olsztyńskiej i całego województwa warmińsko-mazurskiego może się poszczycić bardzo dobrą sytuacją na lokalnym rynku pracy, związaną z dość wysokimi średnimi zarobkami (ok. 3500 zł brutto miesięcznie) i niską stopą bezrobocia, kształtująca się na poziomie 9,1%. Tak korzystne warunki zawodowe występują jednak jedynie na terenie miasta, bowiem już w powiecie olsztyńskim procentowy udział osób bezrobotnych wynosi 24,3%.


śląskie praca

Praca w województwie śląskiem. Rynek pracy w śląskiem. Czyli gdzie i jak szukać pracy. Knurów to miasto w południowej Polsce, w województwie śląskim, w powiecie gliwickim. Co ciekawe, Knurów jest drugim co do wielkości (po Rumi) miastem w Polsce niebędącym siedzibą powiatu, a zarazem jedynym miastem niepowiatowym, którego organem władzy wykonawczej jest prezydent. W 2012 roku populacja miasta wynosiła 39 320 osób, natomiast jego powierzchnia wynosiła 33,95 km².Charakter gminnego rynku pracy jest bardzo zróżnicowany. Część mieszkańców pracuje we własnych gospodarstwach rolnych, których jest blisko 270. Część znajduje zatrudnienie w kilkunastu dużych miejscowych zakładach pracy, które rozwijają się stosownie do nowych realiów gospodarki rynkowej. Są to przedsiębiorstwa zajmujące się usługami dla firm, handlem, budownictwem oraz zakłady rzemieślnicze. Na terenie miasta funkcjonuje obecnie około 3 tysięcy podmiotów gospodarczych. 


pomorskie praca

Praca w województwie pomorskiem. Rynek pracy w pomorskiem. Czyli gdzie i jak szukać pracy. Puck jest siedzibą najbardziej na północ wysuniętego regionu województwa pomorskiego – powiatu puckiego. Historycznie miasto leży na Kaszubach u ujścia Płutnicy do Zatoki Puckiej. Miasto stanowi powiatowe centrum ratunkowe, ośrodek oświatowy, kulturalny i turystyczny oraz główną bazę handlowo-usługową w regionie. Według danych z 30 grudnia 2011 miasto liczyło 11,5 tysiąca mieszkańców i zajmowało powierzchnię 4,9 km2. Powiat pucki cechuje się średnim poziomem bezrobocia w regionie. Jak wskazują dane statystyczne z końca lutego 2013r. procentowy udział osób bezrobotnych w powiecie puckim wynosił 16,5%, czyli o 1,9% więcej niż w całym województwie i 2,1% więcej niż w Polsce. Wśród bezrobotnych przeważają mężczyźni, a także osoby długotrwale bezrobotne i nie posiadające wykształcenia średniego. Bezrobotni z regionu Pucka aktualne oferty pracy 


podlaskie praca

Praca w województwie podlaskiem. Rynek pracy w podlaskiem. Czyli gdzie i jak szukać pracy. Zambrów to miasto położone w południowo-zachodniej części województwa podlaskiego nad rzeką Jabłonką. Historycznie, miasto znajduje się na terenie Mazowsza. Zambrów jest siedzibą powiatu zambrowskiego, zajmuje powierzchnię 19 km2, a jego populacja wynosi 22,5 tysiąca osób. 76% powierzchni miasta zajmują użytki rolne, 2% użytki leśne. Ze względu na dość wysoki poziom bezrobocia panujący w regionie zambrowskim, znalezienie zatrudnienia w powiecie może nie jednego przysporzyć o kilka siwych włosów. Według danych z lutego 2013r. stopa bezrobocia w powiecie zambrowskim wynosiła 18,1% i była wyższa od średniej stopy w województwie o 2,5%. W strukturze wiekowej osób bezrobotnych najliczniejsze grupy stanowią osoby do 24 roku życia oraz między 25 a 34 rokiem życia. Wśród ofert pracy dla lokalnej społeczności Praca Zambrów najczęściej pojawiają się oferty skierowane do sprzedawców, pracowników gospodarczych i budowlanych, pracowników obsługi biurowej i przedstawicieli handlowych


podkarpackie praca

Praca w województwie podkarpackiem. Rynek pracy w podkarpackiem. Czyli gdzie i jak szukać pracy. Sanok, którego pełna historyczna nazwa brzmi Królewskie Wolne Miasto Sanok, położone jest w południowej części województwa podkarpackiego. Pod względem liczby ludności miasto znajduje się na 8 pozycji wśród pozostałych miast województwa. Sanok zamieszkały jest przez 40 tysięcy osób, a jego powierzchnia wynosi 38 km2. Ponadto miasto jest siedzibą powiatu sanockiego, którego rolniczo-przemysłowy charakter związany jest z faktem, że powiat ten jest jednym z najstarszych ośrodków górnictwa naftowego na świecie. Charakterystyczną cechą powiatu sanockiego jest to, że większość podmiotów gospodarczych swą działalność prowadzi na terenie Sanoka, a pozostałe tereny mają charakter rolniczy, gdzie króluje gospodarka leśna i przemysł drzewny. W Sanoku działa ponad 3000 podmiotów gospodarczych, wśród których przeważają firmy prywatne. Najwięcej przedsiębiorstw związanych jest z przemysłem, transportem i łącznością oraz rolnictwem i leśnictwem. W produkcji największy udział ma przemysł chemiczny, elektromaszynowy, meblarski, spożywczy oraz poszukiwania i eksploatacji złóż gazu.


RSS Feeds