Strona główna Informatyka i Komputery Internet

Internet

Zapraszamy do dodania prezentacji Państwa serwisu internetowego Dodaj wpis

lubuskie praca

Praca w województwie lubuskiem. Rynek pracy w lubuskiem. Czyli gdzie i jak szukać pracy. O dobrej sytuacji na słubickim rynku pracy świadczy fakt, że stopa bezrobocia w powiecie słubickim jest jedną z najniższych w województwie i wynosi 13,6% (stan na koniec lutego 2013r.) Do zawodów dominujących wśród osób bezrobotnych w regionie należą: sprzedawca, szwaczka, murarz, ślusarz, technik ekonomista, mechanik samochodów osobowych i sprzątaczka biurowa. Jak można wywnioskować, przedstawiciele tych zawodów mają największy problem ze znalezieniem pracy w Słubicach i okolicznych miejscowościach. Z drugiej strony, największe zapotrzebowanie na pracowników danych zawodów w stosunku do istniejącej struktury zawodowej mieszkańców Słubic występuje w przypadku specjalności takich jak: nauczyciel chemii, nauczyciel przedszkola, doradca finansowy, specjalista do spraw kadr, technik elektryk, kontroler biletów, elektromechanik, krojczy i palacz pieców zwykłych. Oferty pracy dla osób zainteresowanych pracą w Słubicach dostępne są na Praca Słubice


lubelskie praca

Praca w województwie lubelskiem. Rynek pracy w lubelskiem. Czyli gdzie i jak szukać pracy. Dęblin położony jest w północno-zachodniej części województwa lubelskiego, w powiecie ryckim. Geograficznie miasto leży w dolinie środkowej Wisły oraz w pradolinie Wieprza, na pograniczu Mazowsza, Podlasia i Małopolski, w regionie nazywanym Małym Mazowszem. Dęblin można zaliczyć do średnich miast województwa lubelskiego. zajmuje obszar 38,35 km2 (6,2% powierzchni powiatu), a liczba jego mieszkańców wynosi 17 976 mieszkańców (30,4% mieszkańców całego powiatu). Stopa bezrobocia w Dęblinie od wielu lat rośnie i obecnie wynosi około 15%. Wśród bezrobotnych miasta Dęblin przeważają osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby bez wykształcenia średniego,praca Dęblin


łódzkie praca

Praca w województwie łódzkiem. Rynek pracy w łódzkiem. Czyli gdzie i jak szukać pracy. Wieluń jest miastem powiatowym położonym w południowo-zachodniej części województwa łódzkiego. Od Łodzi oddalony jest o ok. 100 km w linii prostej. Miasto zajmuje powierzchnię 17 km2, a liczba jego ludności wynosi nieco ponad 24 tysiące. Wieluń jest siedzibą powiatu wieluńskiego. Pod względem poziomu bezrobocia powiat wieluński może pochwalić się stopą bezrobocia niższą od stopy bezrobocia w województwie i całej Polsce. W styczniu 2013r. procentowy udział osób bezrobotnych na tle wszystkich aktywnych ekonomicznie wynosił 13,4%. Wśród bezrobotnych najliczniej występują przedstawiciele takich zawodów, jak: sprzedawca, kucharz, technik ekonomista, ślusarz, murarz, krawiec czy mechanik pojazdów samochodowych


kujawsko-pomorskie praca

Praca w województwie kujawsko-pomorskiem. Rynek pracy w kujawsko-pomorskiem. Czyli gdzie i jak szukać pracy. Radziejów jest siedzibą powiatu radziejowskiego i najmniejszym miastem powiatowym województwa kujawsko-pomorskiego. Liczba mieszkańców miasta to zaledwie 5,8 tysięcy osób, a powierzchnia przez nie zajmowana wynosi 5,7 km2. Od głównych miast województwa – Bydgoszczy i Torunia, Radziejów oddalony jest o odpowiednio 75 i 50 km. Powiat radziejowski znajduje się w południowej części województwa, na granicy z województwem wielkopolskim. Tempo rozwoju gospodarczego Radziejowa nie należy do największych, co wynika zarówno z wielkości miasta, jak i rolniczego charakteru powiatu radziejowskiego. Na terenie miasta działa około 1000 podmiotów gospodarczych, są to jednak głównie niewielkie firmy rodzinne sektora prywatnego. W strukturze gospodarczej dominuje sektor rolno-spożywczy, budowlany, maszynowy, a także sektor handlu i usług. Do głównych zakładów pracy w mieście należy SPZOZ Radziejów oraz urzędy i instytucje samorządowe. Najwięcej ofert pracy w Radziejowie Praca Radziejów dotyczy pracowników fizycznych, tj. sprzątaczek i budowlańców, a także kierowców i pracowników branży wykończeniowej. 


dolnośląskie praca

Praca w województwie dolnośląskiem. Rynek pracy w dolnośląskiem. Czyli gdzie i jak szukać pracy. Wołów jest miastem powiatowym, siedzibą powiatu wołowskiego, położonym w środkowo-północnej części województwa dolnośląskiego. Jako jedno z najmniejszych miast powiatowych Dolnego Śląska (liczba ludności miasta według danych z 31 marca 2011 r. wynosiła 12,5 tysiąca osób) charakteryzuje się wysokim udziałem osób bezrobotnych w lokalnej strukturze zatrudnienia. Na koniec lutego 2013r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 4,1 tysiąca bezrobotnych, którzy stanowili 23,1% ogółu aktywnych ekonomicznie. W strukturze zawodowej osób bezrobotnych najliczniej reprezentowanymi zawodami są: sprzedawca, technik rolnik, robotnik gospodarczy i budowlany, kucharz, ślusarz, murarz i mechanik samochodów osobowych. Z kolei, oferty zamieszczane w lokalnej prasie bądź na Praca Wołów, skierowane są głównie do pracowników prac prostych, handlowców, specjalistów usług ubezpieczeniowych i finansowych oraz budowlańców.  


RSS Feeds