Strona główna Informatyka i Komputery Internet

Internet

Zapraszamy do dodania prezentacji Państwa serwisu internetowego Dodaj wpis

podlaskie praca

Praca w województwie podlaskiem. Rynek pracy w podlaskiem. Czyli gdzie i jak szukać pracy. Zambrów to miasto położone w południowo-zachodniej części województwa podlaskiego nad rzeką Jabłonką. Historycznie, miasto znajduje się na terenie Mazowsza. Zambrów jest siedzibą powiatu zambrowskiego, zajmuje powierzchnię 19 km2, a jego populacja wynosi 22,5 tysiąca osób. 76% powierzchni miasta zajmują użytki rolne, 2% użytki leśne. Ze względu na dość wysoki poziom bezrobocia panujący w regionie zambrowskim, znalezienie zatrudnienia w powiecie może nie jednego przysporzyć o kilka siwych włosów. Według danych z lutego 2013r. stopa bezrobocia w powiecie zambrowskim wynosiła 18,1% i była wyższa od średniej stopy w województwie o 2,5%. W strukturze wiekowej osób bezrobotnych najliczniejsze grupy stanowią osoby do 24 roku życia oraz między 25 a 34 rokiem życia. Wśród ofert pracy dla lokalnej społeczności Praca Zambrów najczęściej pojawiają się oferty skierowane do sprzedawców, pracowników gospodarczych i budowlanych, pracowników obsługi biurowej i przedstawicieli handlowych


podkarpackie praca

Praca w województwie podkarpackiem. Rynek pracy w podkarpackiem. Czyli gdzie i jak szukać pracy. Sanok, którego pełna historyczna nazwa brzmi Królewskie Wolne Miasto Sanok, położone jest w południowej części województwa podkarpackiego. Pod względem liczby ludności miasto znajduje się na 8 pozycji wśród pozostałych miast województwa. Sanok zamieszkały jest przez 40 tysięcy osób, a jego powierzchnia wynosi 38 km2. Ponadto miasto jest siedzibą powiatu sanockiego, którego rolniczo-przemysłowy charakter związany jest z faktem, że powiat ten jest jednym z najstarszych ośrodków górnictwa naftowego na świecie. Charakterystyczną cechą powiatu sanockiego jest to, że większość podmiotów gospodarczych swą działalność prowadzi na terenie Sanoka, a pozostałe tereny mają charakter rolniczy, gdzie króluje gospodarka leśna i przemysł drzewny. W Sanoku działa ponad 3000 podmiotów gospodarczych, wśród których przeważają firmy prywatne. Najwięcej przedsiębiorstw związanych jest z przemysłem, transportem i łącznością oraz rolnictwem i leśnictwem. W produkcji największy udział ma przemysł chemiczny, elektromaszynowy, meblarski, spożywczy oraz poszukiwania i eksploatacji złóż gazu.


opolskie praca

Praca w województwie opolskiem. Rynek pracy w opolskiem. Czyli gdzie i jak szukać pracy. Powiat głubczycki jest trzecim powiatem województwa opolskiego pod względem najwyższego procentowego udziału osób bezrobotnych wśród wszystkich aktywnych ekonomicznie. W styczniu 2013r. stopa bezrobocia w regionie wynosiła aż 20,6%, czyli o 5,4% więcej niż w całym województwie i 6,2% więcej niż w kraju. Wśród bezrobotnych przeważają kobiety, a w strukturze wiekowej osób zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotne najliczniejsze grupy stanowią osoby między 25 a 35 rokiem życia oraz osoby, które ukończyły 50 rok życia. Powiat głubczycki jest najbardziej na południe wysuniętym regionem województwa opolskiego. Jego siedzibą jest miasto Głubczyce, zajmujące powierzchnię 12,5 km2 oraz zamieszkałe przez 13 tysięcy osób. 


mazowieckie praca

Praca w województwie mazowieckiem. Rynek pracy w mazowieckiem. Czyli gdzie i jak szukać pracy. Ząbki to największe miasto województwa mazowieckiego nie będące stolicą powiatu. Położone jest w powiecie wołomińskim, w aglomeracji warszawskiej, ok. 10 km od centrum Warszawy. Według danych z 31 grudnia 2012 miasto liczy 30 879 mieszkańców. Na sytuację gospodarczą Ząbek duży wpływ ma niewątpliwie bliska odległość do stolicy naszego kraju, Warszawy. Struktura bazy ekonomicznej miasta powoduje, że rynek pracy w Ząbkach zdominowany jest przez osoby pracujące na co dzień albo w Warszawie, albo w małych i średnich firmach zlokalizowanych na terenie miasta. Bezrobocie w Ząbkach nie ma charakteru strukturalnego. W ostatnim roku w mieście zarejestrowano jedynie około 800 bezrobotnych mieszkańców. Wśród osób bezrobotnych miasta Ząbki w najgorszej sytuacji znajdują się osoby bez wykształcenia lub doświadczenia zawodowego, praca Ząbki


małopolskie praca

Praca w województwie małopolskiem. Rynek pracy w małopolskiem. Czyli gdzie i jak szukać pracy. Kraków jest największym miastem województwa małopolskiego, stanowiącym jego stolicę. Stanowi miasto na prawach powiatu, jest również siedzibą powiatu krakowskiego. Co ważne, pod względem liczby ludności i powierzchni jest ono drugim, zaraz za Warszawą, miastem w Polsce. Populacja Krakowa liczy 800 tysięcy mieszkańców, a jego powierzchnia to 326,8km2. Ze względu na swoją bogatą tradycję, miasto jest jednym z najważniejszych ośrodków kulturalnych i historycznych w kraju. Jako najważniejsze miasto województwa małopolskiego oraz jedno z najważniejszych w Polsce, Kraków jest miejscem bardzo atrakcyjnym dla potencjalnych inwestorów, których z każdym rokiem przybywa. Nowe inwestycje to nowe miejsca pracy zarówno dla lokalnej społeczności, jak i imigrantów przybywających do stolicy Małopolski z innych regionów województwa. O dobrej sytuacji na krakowskim rynku pracy świadczy fakt, że stopa bezrobocia 


RSS Feeds