Strona główna Finanse i Ubezpieczenia Doradztwo finansowe Godna Emerytura - inwestuj już dziś

Doradztwo finansowe

Zapraszamy do dodania prezentacji Państwa serwisu internetowego Dodaj wpis

Godna Emerytura - inwestuj już dziś


Adres www: http://godna-emerytura.pl Obowiązujący w Polsce od 1 stycznia 1999 roku nowy system emerytalny zastąpił dotychczasowe rozwiązanie, na podstawie którego pracujący utrzymywali emerytów. System trzech filarów określa się jako „bezpieczeństwo dla różnorodności”. Trzy filary Pierwszym filarem jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), drugi – Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), a wszystkie inne formy długotrwałego oszczędzania na cele emerytalne (IKE – Indywidualne Konto Emerytalne, PPE – Pracownicze Programy Emerytalne i inne) to trzeci filar. Uczestnictwo w dwóch pierwszych filarach jest obowiązkowe, w trzecim natomiast dobrowolne. Gromadzenie oszczędności w trzecim filarze jest niezbędne jeśli ubezpieczony nie chce znacząco obniżyć poziomu życia w stosunku do okresu aktywności zawodowej. Uczestnictwo w OFE jest obowiązkowe Od roku 2000 obowiązkiem przystąpienia do OFE objęte zostały wszystkie osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1968 roku i rozpoczynają pierwszą pracę lub działalność gospodarczą (rodzącą obowiązek podlegania ubezpieczeniu społecznemu). Na wybór funduszu mają 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia społecznego. Jeśli nie dokonają wyboru samodzielnie przydzielone zostaną do funduszu w drodze losowania, które ZUS przeprowadza dwa razy w roku, w styczniu oraz w lipcu. Zgodnie z uregulowaniami w zreformowanym systemie emerytalnym w I i II filarze składki przelewane przez pracodawcę przypisywane są do indywidualnych kont ubezpieczonych. Zasady systemu emerytalnego System emerytalny w Polsce sprowadza się do kilku zasad: - pensja pracownika, na skutek tzw. ubruttowienia, wynosi obecnie 123% pensji sprzed reformy emerytalnej, - składka emerytalna wynosi 19,52% wynagrodzenia brutto, - składkę opłaca w równej, wynoszącej po 9,76% części ubezpieczony i pracodawca, - z tej puli 7,3% składki przekazywane jest do otwartego funduszu emerytalnego, a 12,22% do ZUS. Wysokość składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe jest ograniczona, co oznacza, że jej limit równy jest 30-krotności średniej prognozowanej miesięcznej płacy w Polsce. Po osiągnięciu takiego limitu składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe nie są odprowadzane, a więc efektywnie wynagrodzenie ubezpieczonego rośnie, a koszt pracy pracodawcy się zmniejsza. Państwo: Polska
Województwo: dolnoslaskie
Miasto: Wrocław 54-413 Klecińska 5
Osoba kontaktowa: godna_emerytura
Dodano: 2010-09-08 23:32:23   
RSS Feeds