Strona główna Miasto Kraków Fundacja na rzecz kobiet z chorobą alkoholową

Kraków

Zapraszamy do dodania prezentacji Państwa serwisu internetowego Dodaj wpis

Fundacja na rzecz kobiet z chorobą alkoholową


Adres www: http://www.razembezpieczne.org.pl/

      „Fundacja na rzecz kobiet z chorobą alkoholową oraz osób dotkniętych przemocą -  Razem Bezpieczne” została utworzona w kwietniu 2009 roku.  Powstanie Fundacji  jest naszą odpowiedzią na problem alkoholizmu wśród kobiet – problem narastający z roku na rok,  będący zjawiskiem częstszym i groźniejszym niż można przypuszczać.              Naszym głównym celem jest pomoc kobietom uzależnionym od alkoholu  w utrzymywaniu abstynencji i powrocie do godnego życia bez środków zmieniających nastrój,  kobietom z syndromem DDA, oraz współuzależnionym  i doświadczającym przemocy  ze strony bliskich – uzależnionych od alkoholu.              Dążymy do zmiany nastawienia społecznego do problemu uzależnienia od alkoholu.  Z jednej strony istnieje społeczne i kulturowe przyzwolenie na nadużywanie alkoholu, podczas, gdy z drugiej strony alkoholicy będący w chronicznym stadium choroby są piętnowani , spotykają się z niechęcią  i  odrzuceniem.  Chcemy zmienić oba te skrajne nastawienia i rozpropagować podejście do alkoholizmu jako do choroby.

 

Główne kierunki działania fundacji:

  • Dotarcie do kobiet zagrożonych chorobą alkoholową i umożliwienie im szybkiego podjęcia leczenia  w specjalistycznych placówkach.

  • Wspieranie procesu terapii poprzez tworzenie grup terapeutycznych wyłącznie kobiecych oraz tworzenie grup samopomocowych uzupełniających ofertę grup AA.

  • Stwarzanie możliwości zagospodarowania czasu wolnego dla kobiet, które ukończyły terapię oraz propagowanie w tej grupie alternatywnych form spędzania wolnego czasu (np .turystyka, sport, rekreacja, warsztaty artystyczne).

  • Upowszechnianie wiedzy o problemach związanych z chorobą alkoholową, syndromem DDA,  problemem przemocy w rodzinie.

Państwo: Polska
Województwo: Małopolskie
Miasto: Kraków 31-450 ul. Ugorek 1/221
Osoba kontaktowa: Małgorzata Ćwiżewicz
Telefon: 519 523 555
Dodano: 2010-03-02 16:51:38   
RSS Feeds