Strona główna Finanse i Ubezpieczenia Giełdy Investors - notowania funduszy

Giełdy

Zapraszamy do dodania prezentacji Państwa serwisu internetowego Dodaj wpis

Investors - notowania funduszy


Adres www: http://investors.pl/

Fundusze inwestycyjne są wygodnym sposobem pomnażania oszczędności. Dzięki nim można zarabiać na rynkach akcji i obligacji bez konieczności codziennego kontrolowania rynków finansowych. To oszczędność czasu, swobodny dostęp do własnych środków każdego dnia, w którym odbywają się sesje na GPW, zachowanie prawa do dziedziczenia, ścisła kontrola funduszy przez Komisję Nadzoru Finansowego, profesjonalne zarządzanie oraz zabezpieczenie przed bankructwem towarzystw inwestycyjnych. Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zajmuje się tworzeniem funduszy inwestycyjnych i ich zarządzaniem. Jest jednym z pierwszych i największych, niezależnych towarzystw zarządzających funduszami w Polsce. Oferuje całościowe rozwiązania inwestycyjne dopasowane do potrzeb inwestorów, którzy chcą efektywnie dywersyfikować swoje portfele. Prowadzi programy oparte o własne fundusze, w formie Indywidualnych Kont Emerytalnych, programów systematycznego oszczędzania oraz pracowniczych programów emerytalnych. Investors TFI jest największym kapitałowo funduszem złota w Polsce, który oferuje dwie formy inwestowania: Investor Gold FIZ (Fundusz Inwestycji Zamknięty)oraz Investor Gold Otwarty. Towarzystwo dąży do uzyskania satysfakcjonujących wyników uczestnikom funduszy, zarówno w średnim jak i długim terminie, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa ich kapitału. Obecnie Towarzystwo zarządza skutecznie 25 funduszami i subfunduszami publicznie dostępnymi o strategiach klasycznych i strategiach typu absolute return, a ponadto funduszami prywatnymi przeznaczonymi dla wąskiej grupy inwestorów.

Dodano: 2014-02-27 17:01:36   
RSS Feeds