Strona główna Budownictwo Budowa pod klucz Opinia ornitologiczna Warszawa

Budowa pod klucz

Zapraszamy do dodania prezentacji Państwa serwisu internetowego Dodaj wpis

Opinia ornitologiczna Warszawa


Adres www: http://ornitolog.waw.pl

Jestem ekspertem ornitologiem zajmującym się wykonywaniem opinii ornitologicznych dla budynków przeznacoznych do remontu lub termomodernizacji. Opinia ornitologiczna jest niezbędna w celu stwierdzenia czy na remontowanym budynku znajdują się siedliska (gniazda) ptaków będących pod ochroną prawną. Po wykryciu gniazd, obowiązkiem zarządcy jest uzyskanie zgody z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na zniszczenie siedlisk gatunków chronionych. RDOŚ na podstawie opinii ornitologa wydaje decyzję. W przypadku wykrycia na budynku gniazd gatunków chronionych trzeba dostosować harmonogram prac do biologii występujących gatunków. Ornitolog pełni w takim przypadku funkcję nadzoru przyrodniczego nad pracami remontowymi. Po zakończeniu prac ornitolog wskazuje miejsca na budynku gdzie należy zainstalować skrzynki lęgowe dla ptaków.

Państwo: Polska
Województwo: Lodzkie
Powiat: Lodzkie
Miasto: Skierniewice 96-100 Mickiewicza
Osoba kontaktowa: Krzysztof Janus
Telefon: 608053669
Dodano: 2018-06-07 22:46:24   
RSS Feeds