Strona główna Edukacja Pomoce dydaktyczne Antytrynitarze - od historii po współczesność.

Pomoce dydaktyczne

Zapraszamy do dodania prezentacji Państwa serwisu internetowego Dodaj wpis

Antytrynitarze - od historii po współczesność.


Adres www: https://antytrynitarianie.pl/

Dla wielu osób nie związanych z historią lub religioznawstwem słowo : antytrynitarz (antytrynitarianie) brzmi zupełnie obco. Wiele osób utożsamiających się z chrześcijaństwem uważa, że wiara w Trójjedynego Boga wynika bezpośrednio z Pisma Świętego. Takie osoby często pytają : "Czy ktoś kto nie wierzy w dogmat : Trójca Święta, jest chrześcijaninem?" Jakimi argumentami w tym sporze doktrynalnym posługują się trynitarze i antytrynitarze? Co na temat Trójcy Świętej zdefiniowanej w atanazjańskim wyznaniu wiary odnajdziemy w Biblii? Czy wiesz jacy znani antytrynitarze mieli wpływ na historię powszechną świata oraz na współczesność wielu społaczeństw? To tylko niektóre zpytań na które staramy się odpowiedzieć na stronie "antytrynitaraianie" oraz na powiązanym z nią blogu antytrynitarzy. Dzięki możliwości komentowania prezentowanych treści stajemy się też swego rodzaju forum dyskusyjnym dla wszystkich zainteresowanych tym tematem. Omawiamy też konkretne będoce przedmiotem sporów w czasie dyskusji, wersety biblijne na które powołują się zarówno antytrynitarze jak i trynitarze. Podajemy też dostępne w języku polskim i szanowane źródła informacji oraz cytatów. Zapraszamy do dyskusji i zapoznania się z prezentowaną argumentacją. 

Dodano: 2018-03-06 11:38:17   
RSS Feeds